เกี่ยวกับ

บริษัท เอส.บี. แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ 2545
ตั้งอยู่เลขที่ 348/10 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านงานทดสอบ ถอด ติดตั้ง และงานซ่อมบำรุงวาล์วอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมการแก้ไขปัญหาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานซ่อมบํารุงวาล์ว
และสร้างสรรค์งานบริการที่มีคุณภาพ”

นโยบายคุณภาพ (ISO 9001)

“พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ให้มีความรู้ ความชํานาญ สร้างความพึงพอใจ
และความผูกพันแก่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ
ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ”

นโยบายสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

“มุ่งมั่นรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และสร้างจิตสํานึกของพนักงาน”

นโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001)

“มุ่งมั่นปรับปรุงระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทํางานอย่างปลอดภัย วางแผนปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภัย”

บริการ

บริการงานทดสอบ ถอด ติดตั้ง และซ่อมบํารุงวาล์วอุตสาหกรรมทุกประเภท

Installation

Installation

Maintenance

Maintenance

Testing

Testing

Calibration

Calibration

ใบรับรองมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015
full screen

Cert No. 31Q20999

ISO 9001 : 2015

Quality

Management System

ISO 14001 : 2015
full screen

Cert No. 10E20999

ISO 14001 : 2015

Environmental

Management System

ISO 45001 : 2018
full screen

Cert No. 13K20999

ISO 45001 : 2018

Occupational Health & Safety

Management System

คู่ธุรกิจ

Occupational Health & Safety
Occupational Health & Safety
Occupational Health & Safety

กลุ่มลูกค้า

General Electric
Indorama
SCG
Thai-oil
YTMT
Asian Marine
PTT-GC
AGC
GPSC
BSTS
BST
MCLS
Zeon
TPRC
BSTE
Covestro
ASM
GCME
PQ
GCM-PTA

  ติดต่อ

  หากต้องการแนะนำหรือติชมการให้บริการ กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง บริษัทฯ ยินดีรับฟังเพื่อนำไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

  ติดต่อ

  บริษัท เอส.บี. แมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จํากัด (สํานักงานใหญ่)
  348/10 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

  Contact

  S.B. Maintenance Service Co.,Ltd. (Head Office)
  348/10 Sukhumvit Rd, Huai Pong, Muang, Rayong 21150